Strukton

Värderingar som spelar roll

Strukton Rail är en av Sveriges största privata järnvägsentreprenörer, med verksamhet i hela Skandinavien. Visionen lyder, tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle. Just hållbarhet är något som genomsyrar Strukton på alla nivåer, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.    

Jämställdhet, likabehandling och att följa diskrimineringslagen går alltså inte spårlöst förbi – det är frågor som verksamheten arbetar aktivt med. Strukton önskade därför praktiska verktyg för att lyfta frågor internt, utbilda och utmana medarbetarnas tankar och förståelse för rätten att vara den man är – även på jobbet.  

Vi fick i uppdrag att ta fram ett spel i klassisk tappning – med spelplan, tärningar och spelpjäser, där deltagarna ställs inför olika scenarier och påståenden att reflektera över. Funktionshinder, religionsfrihet, etnisk tillhörighet och könsöverskridande identitet för att nämna några. I spelet Lika men olika finns inga vinnare eller förlorare. Varje medarbetare är en medspelare och tillsammans formar man en värdegrund att stå upp för.

Prenumerera på senaste nytt!