PR Vård Barn

En profil framtagen med omsorg

Ett varumärke med fokus på barn
PR Vård Barn är en modern barnläkarmottagning. Med ambitionen att vara en bra arbetsgivare har de utvecklats till att bli en ovanligt bra vårdgivare. Vi har hjälpt dem med varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi och tagit fram ett nytt kommunikationskoncept som fokuserar på barn. Varumärkesstrategin bygger på en vision och tre utvecklingsteman i syfte att göra PR Vård Barn till en ännu bättre barnmottagning.

En uppdaterad profil
PR Vård Barn ville utveckla sin grafiska identitet utifrån moderbolagets identitet. För att visa släktskapet utgick vi från den befintliga ordbilden och lade till en symbol med mjuka former och varma färger. Ett grafiskt uttryck som andas barn utan att kännas barnslig. Tanken är att symbolen ska kännas inbjudande och tilltala alla åldrar. Därmed inte sagt att det inte är extra kul om barnen gillar den nya profilen.

Prenumerera på senaste nytt!