Penslar & Fönster

Glasklar identitet till Penslar & Fönster

Varför kassera när det går att renovera? Penslar & Fönster är specialister på fönsterrenovering och fönsterbyte. I linje med svensk hantverkstradition och väl beprövade metoder ger de gamla fönster nytt liv. Det skapar stora miljövinster och ligger i linje med deras starka fokus på återbruk och grön ekonomi.

Med lång erfarenhet, yrkesstolthet och varsam hand utför de fönsteruppdrag som konsult och entreprenör mot ledande byggföretag, arkitekter, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi fick i uppdrag att ta fram logotyp, grafisk identitet och hemsida som avspeglar företagets unika expertis, tjänsteutbud och klimatfokus. Förutom det tog vi fram en lösning med projektunika sidor där kunderna enkelt kan hämta dokument gällande sitt projekt och en e-handelslösning med möjlighet att beställa tillvalstjänster vid renovering i fastigheten.

Vi lyfter på hatten och tackar Penslar & Fönster för gott samarbete.

Besök gärna hemsidan: penslar-fonster.se

Prenumerera på senaste nytt!