Nobina Pride

Koncept till bussbolaget Nobinas deltagande i Pride-festivalen

Vi har en kund som gillar att rulla runt. Nobina heter före­taget och är ett buss­bolag som dag­ligen kör cirka en miljon kunder till olika desti­nationer. Nobina är ­partner till Pride­festivalen och när­varar under festi­valen på området och i paraden. De behövde ett koncept som de kunde hitta på akti­viteter kring och sam­tidigt levande­göra be­greppet ”mångfald berikar ”– som är en av Nobinas viktigaste värde­ringar. Önskemålet var ett flexi­belt koncept som både gick att skala upp och ner. Och på tal om att skala, det får oss att osökt tänka på frukt. Frukt är inte bara nyttigt, sött och gott. Frukt på engelska blir fruit, som också är slang för personer som sticker ut från normen.

Det fick oss att spinna loss riktigt ordent­ligt. Någon av oss utbrast ”We love all kinds of fruit”. Genom denna sägning kunde vi, med glimten i ögat, visa att Nobina är ett buss­bolag som värnar om män­niskors olik­heter och deras viktigaste värde­ring ”mångfald berikar”. Till bussen är alla väl­komna, oavsett var­ifrån man kommer eller vem man älskar. Och frukt är precis som män­niskor. Olika. Genom konceptet “We love all kinds of fruit” skapade vi en värld där frukt­erna fick liv och på ett charm­igt sätt kunde levande­göra be­greppet mång­fald. Fruktigt värre blev det.

Prenumerera på senaste nytt!