N20 Installationskonsult

En lysande grafisk identitet till N20

Något som från början var en snilleblixt har nu blivit N20 Installationskonsult. Ett helt nystartat bolag med högt i tak som erbjuder olika tjänster inom elkonstruktion och som nu fått en egen unik grafisk identitet.

NOEGO skapade en grafisk identitet och logotyp i modern anda med synliga och eleganta färger. I en kombination av enkelhet och stark karaktär har N20 fått en logotyp som utstrålar el på ett spännande sätt. En logotyp som drar associationer till kablar och värmeslingor och med färger som får N20 att synas. Vi har varit laddade på att presentera resultatet. Här har vi det!

Prenumerera på senaste nytt!