Hur skriver jag en brief till reklam- eller kommunikationsbyrån?

brief av noego

När man beställer ett uppdrag från en reklam- eller kommunikationsbyrå brukar man skriva ihop en så kallad ‘brief’. Det är en beskrivning av uppdraget där du som beställare kortfattat sammanfattar vilket problem som ska lösas, vilken målgrupp ni vänder er till, vilka budskapen är och vad ni vill uppnå med aktiviteten. Syftet är att skapa […]

Hjälp! Hur gör jag en marknadsplan?

marknadsplan av noego

Att göra en väl formulerad marknadsplan och att ha en strategi för hur företaget ska nå sina mål är en grundförutsättning för att lyckas. Görs den rätt är sannolikheten stor att företaget ökar sin försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Utan en tydlig plan finns risken att befintliga och nya konkurrenter tar marknadsandelar och lämnar företaget i […]

Lyckas med din hemsida

Story hotels hemsida av noego

Att lyckas med att ta fram en bra hemsida är en utmaning. Det handlar om att jobba strukturerat, smart och att lägga ner tid på förarbetet. Det finns tyvärr inga genvägar för att lyckas så räkna med att avsätta ordentligt med tid. Oavsett om man tar hjälp av en byrå med designen, att bygga sidan […]

Åh nej, inte en powerpoint …

powerpoint noego

De flesta av oss har nog tänkt tanken under en tråkig powerpoint-presentation. Kanske till och med kämpat emot för att inte slumra in. Samtidigt kan en skärmpresentation vara ett fantastiskt hjälpmedel, både för presentatören och åhörarna. Så hur gör man för att undvika att presentationen blir ett sömnpiller och istället trollbinder publiken? I den här […]

6 tips för ett effektivt samarbete med konsulten/byrån

social media av noego

Många marknadsavdelningar och mindre företag är bra på att sköta en stor del av det praktiska marknadsarbetet på egen hand. Men ibland behövs ytterligare kompetens som inte finns internt. Det kan också handla om att få ett utifrånperspektiv och erfarenhet från andra branscher. Eller så saknas tiden för befintlig personal att utföra projektet. Att ta […]