Hjälp! Hur gör jag en marknadsplan?

Hjälp! Hur gör jag en marknadsplan?
juni 10, 2021 marika
In Artiklar
marknadsplan av noego

Att göra en väl formulerad marknadsplan och att ha en strategi för hur företaget ska nå sina mål är en grundförutsättning för att lyckas. Görs den rätt är sannolikheten stor att företaget ökar sin försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Utan en tydlig plan finns risken att befintliga och nya konkurrenter tar marknadsandelar och lämnar företaget i ett sämre läge.

Vi vet att det kan kännas svårt för många att komma till skott och sätta sin plan på pränt. Man kanske känner att inte kunskapen eller tiden räcker till. Därför har vi satt ihop några steg som kan hjälpa dig att komma igång med arbetet. Det är viktigt att ta tid att fundera igenom vad ni ska åstadkomma och vilka resurser ni kan avsätta. Samtidigt får det inte ta så mycket tid så ni inte genomför arbetet. Försök att hitta en nivå som passar er.

 1. MÅL
  Börja med att formulera vilka mål ni har för ert företag. Det kan t ex handla om en ompositionering, att öka omsättningen eller att ta marknadsandelar. Sätt ett mål som är tydligt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet.
 2. NULÄGESANALYS
  Hur ser ert nuläge ut? Vad har ni för affärsidé och vision? Beskriv er marknad, erbjudande och era konkurrenter. Definiera och beskriv er målgrupp och de segment ni bearbetar. Beskriv också er identitet och image dvs. vilka ni är och hur ni ser ut. Hur ser er grafiska profil ut och stämmer den med er position och ert erbjudande?
 3. GAPANALYS
  Jämför det ni kommit fram till i nulägesanalysen och målen. Beskriv gapet mellan dessa lägen och formulera vad som behövs åtgärdas för att nå det önskade läget. Ta fram delmål som måste nås för att man ska uppnå huvudmålen.
 4. STRATEGI
  Hur ska ni nå era mål? Strategin är den långsiktiga vägen som leder till resultatet. Börja med att gå igenom hur ert företag ser ut och uppfattas. Definiera era kärnvärden, varumärkeslöfte, värderingar, personlighet och position. Är det något som måste uppdateras eller ändras för att nå huvudmålen? Vilka delar vad gäller marknadsföring, pris, produkt/tjänst eller plats behöver ni använda eller förändra för att nå målen?
 5. BUDGET
  Marknadsföring kräver resurser, oftast både tid och pengar. Gör en budget. Det är viktigt att budgeten är anpassad efter de mål man sätter och de ambitioner man har.
 6. MARKNADSAKTIVITETER
  Vilka aktiviteter ska genomföras för att nå målen. Det kan t ex handla om annonskampanjer, event, mässor eller utbildningar. Lista de marknadsaktiviteter ni planerar, både tidsmässigt och med ansvarsfördelning.
 7. UPPFÖLJNING
  Lär av era misstag och använd er mer av de delar som ni lyckas med. Följ upp ert arbete och era kampanjer. Det kan till exempel vara via Google analytics, försäljningsstatistik, nya medlemmar etc. Utvärdera alla aktiviteter.