Hur hanterar man kommatecken?

Hur hanterar man kommatecken?
januari 27, 2021 Filippa Höglund
In Aktuellt

När du skriver en text är du dirigent och texten din symfoni. Taktpinnen är i din hand, och med hjälp av kommatecken styr du hur din text ska läsas. Att hantera kommatecken är alltså en konst i sig.

Något så litet som ett enda felplacerat kommatecken kan störa lässyftet och dra ner textkvaliteten. Det gäller att gå på känsla, något som kanske inte är helt lätt. Vi har därför samlat ihop det vi tycker är allra viktigast:

  • Använd dig av tydlighetskommatering, till exempel kommatering mellan relativt fristående delar eller när du vill markera en paus.
  • Kommat ska användas runt parentetiska inskott (inskjuten extrainformation som kan strykas utan att meningens grundbetydelse ändras), vid uppräkningar och där ett bindeord är utelämnat.
  • Lägg till ett kommatecken om en mening är otydlig, men ta bort kommat om meningen blir stapplande.
  • Var sparsam med kommatecken. För många kan förstöra en text.

Läs upp din text högt för dig själv. Ställ dig frågan: ’’När pausar jag?’’ Precis där ska ett kommatecken sättas.